A+ R A-

from_patient

client

     ผมได้มาตรวจหัวใจที่นาคาคลินิก ที่นี่มีเครื่องมือที่ทันสมัย แพทย์มีความเชี่ยวชาญและใส่ใจ ให้ความเข้าใจในโรคเป็นอย่างดี ผมได้เห็นการทำงานของหัวใจตัวเอง รู้สึกสบายใจครับ หัวใจผมแข็งแรง ผมจะมาตรวจทุกปีครับ

     ที่ นาคา คลินิก แพทย์จะทำการซักประวัติ สอบถามอาการและตรวจร่างกาย พิจารณาสั่งการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค เช่น การตรวจค่าเคมีในเลือดเพื่อดูสมรรถภาพของหัวใจและอวัยวะอื่นๆ

โรคหัวใจ

ตรวจพบโรคก่อนมีอาการ รักษาง่าย  ไม่แพง!!

prop_hart  มีประวัติโรคหัวใจในครอบครัว
prop_hart  หายใจไม่อิ่มขณะนอน
prop_hart  เจ็บหน้าอก
prop_hart  เหนื่อยง่าย
prop_hart  มีอาการวูบ
prop_hart  ใจสั่น

บริการ ดี..ดี..

holl

เรามีเฮลิคอปเตอร์และทีมงานพร้อมส่งตัวท่านไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ